About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

Rólunk

Báthory Szülői Szövetség

Rólunk

A Báthory Szülői Szövetség már az 1970-es évek végétől működött, majd 2002-ben jogi személyként is megalakult, hogy az érvényben lévő törvényeknek megfelelően, átláthatóan, nonprofit szervezetként segítse a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum működését.

Az iskolába járó gyerekek szüleit képviselő egyesületünk fő célja a kezdetektől fogva a mai napig az, hogy az iskola mindenkori vezetőségével, tanári karával együttműködve elősegítsük a tanulók szellemi és erkölcsi előmenetelét. Támogatjuk a tanórák utáni – délutáni – tevékenységeket, így a kórus működését és a néptáncoktatást, napi szinten adminisztráljuk az iskolában étkező 200–250 diák ebédrendelését, továbbá a szövetség szervezésében működik a délutáni oktatás, azaz after school-program.

Az iskola és a szülők közötti kapcsolatteremtő szerep mellett Szülők iskolája –Egészségnevelési és Prevenciós Irodát  működtetünk, ahol a diákok ingyenes pszichológiai tanácsadásban részesülhetnek. Támogatjuk az iskola Diáktanácsának rendezvényeit, az év végi ajándékkönyvek, diplomák, díjak, Báthory-napok költségeit, és szükség esetén anyagi segítséget nyújtunk a termek, folyosók, a könyvtár vagy éppen a mosdók felújításához is. Támogatni kívánunk továbbá minden olyan tevékenységet és kezdeményezést, amely a diákok tanulási lehetőségeinek javítását szolgálja.

Az évek során segítséget nyújtottunk a diákok által összegyűjtött karácsonyi ajándékok, adományok célba jutattásában, különböző tantárgyversenyek, valamint a nyelvvizsgára előkészítő LCCI nyelvkurzusok megszervezésében, az ezekkel kapcsolatos elszámolások elkészítésében, különféle segédeszközök és kiegészítők (videoprojektor, laptop, nyomtató, fénymásoló, flipchart, függönyök stb.) megvásárlásában.

Feladatunknak tekintjük a súlyos betegséggel küzdő, a váratlan nehézségekkel küszködő – például árván maradt vagy kiskeresetű családokban élő – diákjaink támogatását is. A szülői szövetség ugyanakkor hidat teremt a támogatók és az iskola között, így biztosítva annak lehetőségét, hogy a beérkező felajánlások, adományok, támogatások követhetően és célirányosan segítsék a tanárok, tanítók, diákok kitartó munkáját.

A szülői szövetségnek tagja lehet minden olyan szülő, akinek gyermeke a Báthory-líceumban tanul, ennek feltétele a havi tagsági díj befizetése – az általunk szervezett tevékenységeken ugyanakkor azok a diákok is részt vehetnek, akiknek a szülei nem  tagjai a szövetségnek, ám a tagsággal több előny is jár, például folyamatos tájékoztatás az iskolában és az oktatásban történő változásokról, pszichológiai tanácsadás ingyenes igénylése, kedvezmény a délutáni oktatásban való részvételre, stb.

A tagsági díj az iskolai tanítás ideje alatt, azaz 10 hónapon keresztül havi 20 lej, ebből a fentiek mellett olyan költségeket fedezünk, mint évkezdéskor az előkészítősök kitűzői, Mikuláscsomagok, a minisztérium által nem jegyzett tantárgyversenyeken továbbjutott diákok útiköltségeinek részleges vagy teljes támogatása, a kórus fellépései, iskola által szervezett tevékenységek kisebb díjai, fontos könyvtári könyvek beszerzése, a diákok rajzainak felhasználásával készített naptárak kiadása, a „Báthory IT & Print Days” megszervezése, a szövetség irodájának fenntartási és működési költségei és az irodavezető javadalmazása, drogprevenció, mentálhigiénés program, illetve a rászoruló diákok és szülők egyéni kezelései.

A Báthory Szülői Szövetség könyvelését külső cég végzi, működését cenzorbizottság vizsgálja.

Úgy tartjuk, hogy a diákok érdekében nagyon fontos a szülők és tanárok állandó kommunikációja, együttműködése. Ez a kapcsolat akkor élő, ha a szülők részt vesznek az iskola életében. Éppen ezért arra bíztatunk minden szülőt, hogy legyen tagja a Báthory Szülői Szövetségnek, hogy összefogva, közös erővel készíthessük fel gyermekeinket az életre, hogy az utolsó kicsengetéskor sikeres, boldog emberekként lépjenek ki az ősi alma mater kapuján.

Tettük és tesszük mindezt gyermekeinkért, iskolánkért, hagyományainkért, megmaradásunkért.

A BSzSz elnöksége, tagjai

A Báthory Szülői Szövetség elnökségének mandátuma négy évre szól, tagjai – elnök, alelnökök, titkár, cenzorok és bizottsági küldöttek – a szövetségben végzett munkájukért nem jogosultak anyagi vagy bármilyen más juttatásra.

A legutóbbi, 2021 október 21-én tartott elnökségi választás értelmében a szövetség elnökségének tagjai:

Az iskola vezetőségi tanácsában a Báthory Szülői Szövetséget Király Attila és Lőrinczi Zoltán képviseli, az oktatás minőségéért felelős bizottságban Lax Ildikó, a korrupciós cselekedetek megelőzéséért és kiküszöböléséért, az iskolai erőszak megelőzéséért és az interkulturalitás népszerűsítéséért felelős bizottságban pedig Mezei Zoltán.