About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

Prevenciós iroda

Báthory Szülői Szövetség

Prevenciós iroda

Nevem Kalóz János György, tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia Karán végeztem. Szakterületem a drogprevenció és a függőségek. A Romániai Pszichológusok Kollégiuma által kiadott engedélyekkel rendelkezem szállítás-, munka-, védelem- és állambiztonság-pszichológiában és klinikai pszichológiában. Jelenleg a Báthory Prevenciós Iroda vezetője vagyok.

 

Kalóz János pszichológus és addiktológus, a Báthory Prevenciós Iroda vezetője az elmúlt időszakban több felmérést is végzett az iskola diákjainak körében, és ezekből arra a következtetésre jutott, hogy továbbra is sok a szorongással küszködő diák. Ennek számos kiváltó oka van, ilyen az elvárásoknak való megfelelés kényszere, a vizsgáktól való félelem, az iskolai bántalmazás, a kamaszkorral járó gondok – szexualitás, párkapcsolat, szakmaválasztás –, de olyan külső tényezők is közrejátszanak, mint például a járványhelyzet okozta bizonytalanság vagy éppen az online oktatás.

Tettük és tesszük mindezt gyermekeinkért, iskolánkért, hagyományainkért, megmaradásunkért.