About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

Kórus

Báthory Szülői Szövetség

Kórus

A Báthory István Elméleti Líceum V–VI. osztályainak kórusa, illetve a gimnáziumi évfolyamok vegyeskórusa az iskola egyik büszkesége, hiszen kolozsvári szinten – és nemcsak – is kivívta a zenekedvelők elismerését. A vegyeskórus az évek során iskolai ünnepségeken túl nívós zenei hozzájárulásával emelte számos kolozsvári – elsősorban egyházi – rendezvény színvonalát, örömet okozva hallgatóságának, továbbá külföldi és hazai vendégszerepléseken, karitatív koncerteken is öregbítette az iskola hírnevét.

A kórustagoknak és a hallgatóságnak egyaránt felemelő zenei élményt nyújtó eladások illetve a kórus tevékenységének lelkes szervezője Potyó István – egyben a kolozsvári Szent Mihály templom karnagya –, akinek irányításával az énekkarok repertoárjában a gregorián muzsikától a XX. századi kórusművekig minden megtalálható.

A kórus életét a fellépések mellett az egymásra való odafigyelés, a közös kitartó munka, a hagyományok ápolása jellemzi. A különböző évfolyamokra járó diákok a jó hangulatú próbákon igazi közösséggé formálódnak, fáradozásukat és a próbákra fordított időt pedig többszörösen kárpótolja a fellépések öröme.

Tettük és tesszük mindezt gyermekeinkért, iskolánkért, hagyományainkért, megmaradásunkért.