About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@corpkit.com

Délutáni oktatás

after
Báthory Szülői Szövetség

Délutáni Oktatás

A szülői szövetség szervezésében és ügyintézésben a Báthory-líceumban délutáni meditációs (after school) program is működik 13–16 óra között.

A szövetség egyéni szerződést köt minden szülővel, aki gyerekét beíratja a délutáni oktatásra; az after-school program díját immár nem csak személyesen, hanem bankkártyás utalással is ki lehet fizetni az erre létrehozott webes felületen, ahol a szülők előbb
előlegszámlát, majd a fizetés után automatikusan számlát kapnak.

A délutáni oktatásban való részvétel számos előnnyel jár diáknak, szülőnek egyaránt: egyrészt biztonságot nyújt, hiszen felügyeletet biztosít, továbbá hathatós segítséget jelent a tanulásban, sőt, arra is lehetőséget ad, hogy differenciáltan lehessen foglalkozni a
tanulókkal, akik így jobban megértik, elsajátítják a tananyagot, és jobb tanulmányi eredményeket érhetnek el.

Az after-school programba beiratkozott gyerekek 13–14 óra között a beosztás szerint ebédelnek, a fennmaradó időben az udvaron szabadtéri játékokat játszanak.

Ezt követően az előkészítő osztályosok elkezdik a házi feladatok megoldását; a tanulást meseolvasás, kézimunka, feladatlapok oldása (köztük a matematika, anyanyelv mellett önismereti és figyelemfejlesztő feladatsorok) egészíti ki. Az első „óra” 14:50 óráig tart, a húszperces szünet után pedig szabad játék, színező, mesehallgatás, mesenézés vagy társasjáték következik. A tevékenységek között vannak mozgásos, dalos népi játékok,
bábkészítés illetve ezekből mesekreálás és annak árnyékszínházban való bemutatása, kézimunka – gyurmázás, hajtogatás, végés, ragasztás –, festés, továbbá a különböző eseményeket, jeles napokat is megünnepeljük, és olyan témákat is feldolgozunk, mint a barátság, család vagy éppen a düh.

Ebéd után az 1-2. illetve 3-4. osztályosok is nekilátnak a házi feladatok megoldásához, valamint az olvasást és írást (magyarul, románul), szorzó-osztótáblát, a nagyobbak pedig az egyéb matematikai műveleteket, a helyesírási szabályokat, a román nyelvű szövegértést is gyakorolják. Emellett társasjáték, könyvolvasás, beszélgetés szerepel a programban. A tanulás során elsőbbséget élveznek azok a házi feladatok, amely tantárgyakból másnap
órája van a diáknak. A délutáni foglalkozás során a tanító feladata a házi feladatok ellenőrzése és az esetleges hibák kijavítása, ugyanakkor a lecke mennyiségétől, a gyermek tanulási tempójától függ, hogy befejezi-e az iskolában a házit és az ellenőrizve van-e.

A délutáni oktatás tehát hathatós segítséget nyújt a tanulásban, ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy a tanulni valót a szülők otthon még ellenőrizzék, gyakoroltassák.

Tettük és tesszük mindezt gyermekeinkért, iskolánkért, hagyományainkért, megmaradásunkért.