Báthory István Elméleti LíceumSzülői Szövetség

Mentálhigiénés iroda

2016 Mar. 02
1764

Egészségnevelési program

A programunk alapjában véve, személyiségfejlesztő, önértékelést tanító, önbecsülést nevelő, arra tanít, hogy “vigyázz magadra”. Célja, hogy a gyerekek ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét. Ez a program arra is megtanítja őket, hogyan oldják meg a konfliktus és stresszhelyzeteket anélkül, hogy káros szerekhez nyúlnának és hogy ne érezzék magukat “vesztesnek” emiatt.

Az iroda tervezett programja A Báthory István Elméleti Líceum elemi osztályaiban, beleértve a speciális oktatást biztosító, összevont I-IV. osztályt is, 2011. februárjában vette kezdetét a Báthory Szülői Szövetség által kezdeményezett egészségnevelés. A foglalkozásokra havi rendszerességgel kerül sor, minden osztályban egy tanóra erejéig.

Az egészségnevelő foglalkozások célja:

 • felkelteni a gyerekekben az érdeklődést az emberi test, az egészség megőrzése iránt;
  • minden, a tanulókban felmerülő kérdésre választ adni;
   • a gyerekek aktivizálása, a foglalkozásokon való aktív részvétele;
   • sikerélmény nyújtása;
   • információátadás,
   • a tabuk ledöntése, a tévhitek eloszlatása.

   Az egészségnevelés végső célja, hogy tanítványaink, a majdani felnőttek, ismerjék testük működését és azt az életformát, azokat a szabályokat vagy lehetőségeket, amelyekkel megőrizhetik saját és családjuk egészségét, vitalitását. Ugyanakkor szeretnénk elérni azt is, hogy önmagukkal, saját testükkel jó barátságot ápoljanak, és ennek köszönhetően is tartózkodjanak a káros szenvedélyektől, az önveszélyes viselkedésformáktól. Ezáltal egészséges, testben és lélekben ép, alkotó, boldog emberekké válhatnak, generációjuk értékes tagjaivá. Az általam meghatározott témákon kívül számos érdekes, a gyerekeket érdeklő téma megbeszélésére sor kerül, mindig azt tartva a legfontosabbnak, ami a diákokat nagyon foglalkoztatja. A legfontosabb szempont a gyerekek tudásvágyának felkeltése és kielégítése, illetve téves elképzeléseik eloszlatása. A témákhoz kapcsolódó információk feldolgozásához igyekszem minél változatosabb módszereket felhasználni. Többek között készítünk napirendegyenest a kialakult napirend feltérképezésére, emberi testet, hogy saját kezűleg készített segédanyagokat használhassunk. Kísérletezünk, hogy gyakorlatba ültessük az elméletet (a bőr érzékelése, a látás, az egyensúlyozás), társasjátékozunk, hogy felmérjük a tudásunkat, pantomimezünk, szerepjátékokat játszunk, helyzetgyakorlatokat végzünk, hogy elmélyítsük a megszerzett tudást, csoportosan oldunk meg feladatokat, hogy egymást segítve elevenítsük fel a tanultakat, de ami a legfontosabbnak tűnik, sokat beszélgetünk. (Ferencz Réka antropológus)

   Napjaink a győzelmek és veszélyek kora. Most, amikor a magyar fiatalok szembenéznek egy új évezreddel, vajon készen állnak-e arra, hogy magabiztosan menjenek tovább? Korunk csendes szemlélője a bajok áradatának. Ezeket a bajokat egy vírus jelképezi, amely megbetegíti társadalmunkat. Az élet elértéktelenedése, az értékek gyengülése, a családok szétesése, az önközpontú élvhajhászás középpontba helyezése, a fatalizmus és nihilizmus divat lett sok fiatal számára. Az ígéreteket már nem tartják be, mivel azokat senki nem tekinti kötelező érvényűnek. Egy félelemmel, szkepticizmussal és bizonytalansággal teli világban a gyermekeink olyan felnőttekké tudnak-e válni, akik gyógyulást hoznak majd ennek a világnak? Az új évezredet övező álmok és remények mellett őszintén szembe kell néznünk a valósággal: a világ a feje tetejére állt. Éhezés, elnyomás, háborúk, szegénység, betegségek, kábítószer-használat, alkoholizmus, gyermekprostitúció – olyan valóság, amelyek mögött emberek millióinak, sőt milliárdjainak egyéni tragédiája húzódik meg. Mind olyan szavak, amelyeknek nem kellene a szótárainkban lenniük. De ott vannak, ezért a jövő szempontjából a legnagyobb kérdés ez: mi lesz a következő generációval, és vajon felkészítettük-e arra, hogy szembenézzen a feladattal. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, mert a mai tizenéveseket magával ragadta mindaz, amit mi igyekszünk leküzdeni: a kábítószerek, a dohányzás, az alkohol, a szexuális partnerváltogatás stb. Ehhez meg kell határoznunk azokat az alapvető szükségleteket, amelyek megakadályozzák gyermekeinket abban, hogy egészséges gondolkozású, érett, felelősségteljes felnőtt váljon belőlük. Az elsősegélynyújtás gyakorlatok az 5-12 osztályokban, osztályfőnöki órákon lett lebonyolítva. A gyerekek interaktívan tanulták meg az alapvető elsősegélynyújtási technikákat. (Csiszér Csaba - A Vöröskereszt Hargita megyei alelnöke)

   Önismeret

   Rendkívül nehéz a fiataloknak megtalálni önmagukat – gyakran magukra hagyatva – egy meglehetősen új kialakulatlan erkölcsi légkőrben. Ha nincs egy vezérfonal és elő példa, amelyet láthatnak és amelyhez saját életüket igazíthatják, akkor bizonytalanok, zavartak, megkeseredettek és kétségbeesettek lesznek egész életükben. Ennek a programnak része, hogy gyakorlati segítséget nyújtson az egészséges önismeret kialakításában, a kommunikációs képességek fejlesztésében és barátságok megalapozásában.

   Értékrend és jellemfejlesztés

   Az emberi önértékelés, viselkedés és kapcsolatokat meghatározó terület a jellemünk, amely értékrendünkből táplálkozik. A cselekedetek a jellemen alapulnak, a jellem pedig az értékrenden. Társadalmunk nem tudott magára találni, állandó mozgásban van. De ez nemcsak ránk magyarokra jellemző. Ez világjelenség. Kimozdultunk, valami kibillentett bennünket, az egész emberiséget elsősorban a nyugati civilizációkat az értékrendünkből. Megváltoztak az emberi viszonyok, átértékelődtek a kapcsolatok, mindent egy láthatatlan értékrend fog össze, ez pedig az érdek. Nem a másik, a közösség, a család, a társadalom érdeke, hanem az egyén érdeke. A három legfontosabb szó a társadalmunkban ez: én, enyém, engem. A tiszta indítékokba vetett hitet naivitásnak értékelik. Az érdekek harca pedig óhatatlanul válsághoz vezet. A jellem kialakítása és erősítése kulcsszerepet játszik a fiatalok fejlődésében. Hol fognak erkölcsi erőt nyerni ahhoz, hogy értelmes erkölcsi döntéseket hozzanak, amikor szembe találkoznak a mai „popkultúrában oly agresszívan reklámozott “tökéletlen” példaképekkel? Ebben a programban a jó ítélőképességre, az önmérsékletre, a bátorságra és a másokra való odafigyelésre tesszük a hangsúlyt. A diákokkal minimum egyszer tervezünk találkozni havonta, osztályfőnöki órák keretén belül. Igény szerint külön meghívásra azonnal reagálunk! A program az iskola vezetőségével való szoros együttműködéssel működik.

   További szolgáltatások:

   • Továbbtanulási tanácsadás, képességfelmérés uniós szabványú HR tesztekkel, felkészítés alkalmazási interjúkra.
    • Sofőriskolákhoz szükséges pszichológia vizsga.
     • Alkalmazáshoz szükséges pszichológia vizsga (bármilyen munkakörben)