Báthory István Elméleti LíceumSzülői Szövetség

Tevékenységek >

Kórus

Qui non canit in coro / Stat, sicut bos in foro Ki nem énekel a kórusban / áll mint ökör a vásárban. (Farkas utca, Kolozsvár 1577)

A Báthory István elméleti líceum VVI. osztályainak kórusa, illetve a gimnáziumi évfolyamoknak az énekkara egy fontos művészi színfoltja az iskolának. Az énekkarok a gregorián muzsikától a XX. századi kórusművekig minden téren igyekszik repertoárját bővíteni, hangsúlyt helyezve a helyes légzésre és hangképzésre. Talán legfontosabb feladata pedig az, hogy ápolja a hagyományokat és olyan fiatalokat neveljen, akik elkötelezettek a kóruséneklés iránt, így befogadói és előadói mind a klasszikus, mind a modern kórusirodalomnak. Az énekkarban való egymásra odafigyelés, a közös kitartó munka fáradtsága, biztosítja azt, hogy fellépéseink által örömet nyújthassunk a hallgatóságnak és önmagunknak egyaránt. Templomi, illetve iskolai ünnepségeken való zenei hozzájárulásunk szerves részét képezi a kórus életének.

Karnagy: Potyó István