Báthory István Elméleti LíceumSzülői Szövetség

Rólunk >

Segítse iskolánkat

A 2003/571-es adótörvény értelmében minden román állampolgár rendelkezhet az előző évben befizetett személyi jövedelemadójának 2%-ról, és ezt olyan civil szervezetnek ajánlhat fel, amelynek tevékenységét támogatni szeretné. Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ez az összeg az államkasszában marad, és a kormány rendelkezik felette. Köszönjük támogatóinknak, akik az elmúlt években éltek a lehetőséggel, és személyi jövedelemadójuk 2%-ával is hozzájárultak a Báthory Szülői Szövetség célkitűzéseinek megvalósításához. Személyi jövedelemadójának 2%-át a 230-as formanyomtatvány kitöltésével ajánlhatja fel, melynek leadási határideje 2019.07.31. A kitöltött formanyomtatványt leadhatják a BSzSz irodájában. Bővebb információkat bathory_szuloi_szovetseg@yahoo.com e-mail címen, vagy a 0264-450523, 0787-560114 telefonszámokon kérhet. Tisztelettel és köszönettel!

A formanyomtatvány:

2%-os formanyomtatvany.pdf 10.18MB

A Báthory Szülői Szövetség felkéri a szülőket, volt diákjait, és mindenkit, akinek szívügye a Magyar Örökség Díjas, 432 éves Báthory István Líceum támogatása, hogy SEGÍTSE ISKOLÁNKAT!

A 3/2017-es számú módosított Törvényrendelet alapján: Minden 1.000.000 euros forgalom feletti Romániában működő cég leírhatja szponzorizálásként az évi jövedelemadójának 20%-át, amennyiben ez a támogatás nem haladja meg az évi forgalmának a 0,5%-át. A határidő a folyó év december 31.-e. Ez után a dátum után már az állam rendelkezik az egész adóval és ez a lehetőség elveszett.

Iskolánknak nagy szüksége van mindenkinek a támogatására. Ne hagyják az államnak ezeket az összegeket!

Csak a letölthető szponzorszerződést kell kitölteni és behozni a Báthory Szülői Szövetség titkárságára a kicsi épületbe, Kiss Kingának. További információkért hívják a Szülői Szövetség titkárságát: 0264-450523.

szponszorizalas formanyomtatvany.doc 28KB