Báthory István Elméleti LíceumSzülői Szövetség

Rólunk >

A szövetségről

Tisztelt Szülők!

Itt van szeptember közepe, és megkezdődött az iskola. A diákok az érvényben levő különleges rendszabályok betartásával járhatnak iskolába, egy részük hibrid oktatásban vesz részt, és ez nagyon megnehezíti a tanítás-tanulás folyamatát, de reméljük, hogy közös erőfeszítéseink nyomán, minden a legnagyobb rendben fog működni. A Báthory Szülői Szövetség, az iskolába járó gyerekek szüleit képviselve – ahogyan az elmúlt tanévekben is – mindent megtesz annak érdekében, hogy e rendkívüli helyzetben még inkább támogassa az iskola működését, és hozzájáruljon, segítse a tanárok, tanítók kitartó munkáját.

Az utóbbi években minden tanévkezdéskor Király Attila, a BSzSz elnöke, igyekezett részt venni a kezdő (előkészítő, 5. és 9.) osztályok első szülői értekezletein, és ismertetni a Báthory Szülői Szövetség működését, céljait és megvalósításait. Év közben azoknak az osztályoknak a szülői értekezleteire is ellátogatott, ahova meghívást kapott, így lehetősége volt válaszolni a felmerülő kérdésekre, és meghallgatni az ötleteket, javaslatokat. Jelen körülmények között ez nehezen kivitelezhető, ezért összeállítottuk ezt az ismertetőt, melyet minden szülőhöz eljuttatunk.

A Báthory Szülői Szövetség jogi személyként 2002 elején alakult meg (már az 1970-es évek végétől nem hivatalos egyesületként működött). Legfontosabb célja, hogy mindenben segítse a Báthory István Elméleti Líceum működését. Fontos a szoros együttműködés a szülői osztályközösségekkel, illetve az iskola mindenkori vezetőségével és tanári karával, hidat teremtve a támogatók és az iskola között, így biztosítva annak lehetőségét, hogy minden beérkező támogatás a támogató által szerződésben meghatározott módon kerüljön felhasználásra. A Báthory Szülői Szövetség könyvelését külső cég végzi, működését egy, a szülők közül ki-választott (pénzügyi szakembert és jogászt is magában foglaló) háromtagú cenzorbizottság évente átvizsgálja.

A Báthory István Elméleti Líceumba járó azon diákok szülei, akik a tanév elején be-iratkoznak a Báthory Szülői Szövetségbe, 10 hónapon keresztül, havi 20 lejes tagságdíjat fizetnek, amely felhasználási szempontból két részre (16 + 4 lejre) oszlik. Az összegyűjtött 16 lejek a következő költségeket fedezik: évkezdéskor az előkészítősök kitűzői, tanévvégi jutalomkönyvek és emléklapok, Mikuláscsomagok, a román oktatási minisztérium által nem jegyzett tantárgyversenyeken továbbjutott diákok útiköltségeinek részleges vagy teljes támogatása, a kórus fellépései, iskola által szervezett tevékenységek kisebb díjai, gólyabál, évzárókon, ballagáskor a termek, a folyosók díszítése, fontos könyvtári könyvek beszerzése, a diákok rajzainak felhasználásával készített naptárak, „Báthory IT & Print Days” megszervezése, a Báthory-napok költségeinek résztámogatása, karácsonyi díszítés és a fenyőfák megvásárlása, farsangi játszóház jövendőbeli előkészítősöknek, stb.; a Báthory Szülői Szövetség irodájának fenntartási és működési költségei és az irodavezető (egyetlen alkalmazott) javadalmazása. A 4 lejekből fedezi a Szövetség a Kalóz János pszichológussal kötött szerződés alapján a következő programokat: drogprevenció, mentálhigiénés program, illetve a rászoruló diákok és szülők egyéni kezelései.

Az elmúlt években (általában szülők tulajdonában levő cégektől) a Szövetséghez beérkeztek célirányos támogatások is, osztálykirándulások támogatására, egy-egy osztályban a szükséges segédeszközök és kiegészítők (pl. tv, videoprojektor, laptop, nyomtató, fénymásoló, flipchart, világítási rendszer, függöny stb.) megvásárlására, versenyek és díjak támogatására, a kisépület mosdóinak felújítására.

A Báthory Szülői Szövetség hatalmas erőt képvisel, ami felelősségekkel és elvárásokkal is társul. Közösségi szerepének tudatában feladatának tekinti a közösségért folytatott munkát, ezért az elmúlt években adminisztrálta a súlyos betegséggel, váratlan nehézségekkel küszködő vagy megárvult diákoknak, a szülők és a tanárok által gyűjtött adományokat. Eljuttatta a Torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthonba a diákok által összegyűjtött tartós élelmi-szereket, tisztítószereket és a karácsonyi ajándékokat. Segítséget nyújtott a Zrínyi Ilona Ma-tematikaverseny megyei szakaszának, a nyelvvizsgára előkészítő LCCI nyelvkurzusok megszervezésében és az elszámolások elkészítésében. A Szövetség szervezésében és adminisztrálásában működött a délutáni meditációs (after school) program. Napi szinten adminisztrálta az iskolában étkező 200–250 diák ebédrendelését és az ebédek havi kifizetéseit. Remélhetőleg a felvállalt tevékenységeket az elkövetkező időszakban is sikeresen fogja adminisztrálni, és eleget tesz az iskola és a szülők közötti kapcsolatteremtő szerepének.

Kedves Szülők! Ha bármilyen kérdésük merülne fel Báthory Szülői Szövetség tevékenységével kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a BSzSz vezetőségéhez a bathory_szuloi_szovetseg@yahoo.com e-mail címen, vagy Kiss Kinga irodavezetőhöz a 0264-450523, 0787-560114 telefonszámokon. Kolozsvár,

Tisztelettel, a Báthory Szülői Szövetség elnöksége

Család és iskola együttműködésének legfontosabb feltétele a kölcsönös bizalom. Régen e két intézmény úgy egészítette ki egymást, hogy mikor a gyermek nevelése a családban befejeződött, elküldték 8 évre iskolába, ahol embert faragtak belőle.

Ma, család és iskola 12 éven keresztül együtt felel a gyermekek neveléséért, s a feladat annál nehezebb, minél értékvesztettebb társadalomban élünk.

Hogy a bizalom megszülessék és megmaradjon, hogy többé–kevésbé egységes értékrendet közvetítsünk a gyerek számára, nagyon fontos szülők és tanárok állandó kommunikációja, együttműködése. Ez a kapcsolat akkor élő, ha a szülők részt vesznek az iskola életében, nemcsak anyagilag támogatják, hanem jelen vannak a legfontosabb, legünnepélyesebb és legszomorúbb pillantainkban is.

A Báthory Szülői Szövetség felvállalta azt, hogy a család és iskola közötti kapcsolatot szolgálja és erősítse, s hisszük, hogy ezzel iskolánkat is erősíti. Ha a szülők bíznak bennünk, akkor az iskolánk hírneve csak nőni fog, sikeres, boldog embereket készíthetünk fel az életre.

Timár Ágnes A Báthory István Elméleti Líceum igazgatója